GIÁ PHỤ TÙNG

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG XE MG

TT HS ZS Tên phụ tùng tiếng Anh Tên phụ tùng tiếng Việt Giá bán khách hàng
No. HS ZS Part Name (EN) Part Name (VN) Retail Price
1 Y AIRBAG ASM-INFL RST I/P MDL Túi khí bên phụ                2,873,000
2 Y AIRBAG ASM-INFL RST I/P MDL Túi khí bên phụ                2,879,000
3 Y AIRBAG ASM-INFL RST RF S/RL MDL Túi khí rèm trái                3,393,000
4 Y AIRBAG ASM-INFL RST RF S/RL MDL Túi khí rèm phải                3,239,000
5 Y AIRBAG ASM-INFL RST RF S/RL MDL Túi khí rèm trái                3,271,000
6 Y AIRBAG ASM-INFL RST RF S/RL MDL Túi khí rèm phải                3,271,000
7 Y AIRBAG ASM-INFL RST STRG WHL MDL Túi khí vô lăng                2,773,000
8 Y AIRBAG ASM-INFL RST STRG WHL MDL Túi khí vô lăng                2,616,000
9 Y ARM ASM-FRT LWR CONT Càng A trái                1,997,000
10 Y BAR ASM-FRT BPR IMP Xương ba đờ xốc trước                2,795,000
11 Y BAR ASM-FRT BPR IMP Xương ba đờ xốc trước                2,841,000
12 Y BAR ASM-RR BPR IMP Xương ba đờ xốc sau                1,756,000
13 Y BELT ASM-2ND SEAT Dây đai an toàn ghế sau                   759,000
14 Y BELT ASM-2ND SEAT Dây đai an toàn ghế sau                   824,000
15 Y BELT ASM-2ND SEAT Dây đai an toàn ghế sau                1,699,000
16 Y BELT ASM-D/SEAT Dây đai an toàn trước trái                1,656,000
17 Y BELT ASM-D/SEAT-L Dây đai an toàn trước trái                1,667,000
18 Y BELT ASM-P/SEAT Dây đai an toàn trước phải                1,656,000
19 Y BELT ASM-P/SEAT-R Dây đai an toàn trước phải                1,635,000
20 Y BEZEL-FRT BPR FOG LP Ốp viền đèn gầm trái                   266,000
21 Y BEZEL-FRT BPR FOG LP Ốp viền đèn gầm phải                   266,000
22 Y BEZEL-FRT BPR FOG LP Nhựa ốp ba đờ xốc trước trái                   346,000
23 Y BEZEL-FRT BPR FOG LP Nhựa ốp ba đờ xốc trước phải                   346,000
24 Y BEZEL-FRT BPR FOG LP Nẹp viền đèn gầm trái                   332,000
25 Y BEZEL-FRT BPR FOG LP Nẹp viền đèn gầm phải                   332,000
26 Y BEZEL-RR BPR FOG LP Nẹp ba đờ xốc sau trái                   311,000
27 Y BEZEL-RR BPR FOG LP Nẹp ba đờ xốc sau phải                   311,000
28 Y BRACKET ASM-F/FDR FRT Giá bắt tai xe phải                   165,000
29 Y BRACKET ASM-F/FDR FRT Giá bắt tai xe trái                   167,000
30 Y BRACKET ASM-F/FDR FRT LWR Giá bắt tai xe phải                     93,000
31 Y BRACKET ASM-F/FDR LWR Giá bắt cửa trước                     34,000
32 Y BRACKET ASM-F/FDR LWR Giá bắt cửa trước trái phía dưới                     67,000
33 Y BRACKET ASM-F/FDR LWR Giá bắt cửa trước phải phía dưới                     67,000
34 Y BRACKET ASM-F/FDR RR CTR Giá bắt khung xe                     19,000
35 Y BRACKET ASM-RR BPR FASCIA SI Giá bắt ba đờ xốc sau phải                   312,000
36 Y BRACKET ASM-RR BPR FASCIA SI Giá bắt ba đờ xốc sau trái                   312,000
37 Y BRACKET ASM-RR BPR FASCIA SI Giá bắt ba đờ xốc sau trái                1,214,000
38 Y BRACKET ASM-RR BPR FASCIA SI Giá bắt ba đờ xốc sau phải                1,214,000
39 Y BRACKET-F/FDR REINF CTR Miếng gia cường thân xe                     53,000
40 Y BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG Giá bắt ba đờ xốc trước trái                   269,000
41 Y BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG Giá bắt ba đờ xốc trước phải                   269,000
42 Y BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG Giá bắt ba đờ xốc trước trái                   313,000
43 Y BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG Giá bắt ba đờ xốc trước phải                   313,000
44 Y BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG Giá bắt ba đờ xốc trước trái                   410,000
45 Y BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG Giá bắt ba đờ xốc trước phải                   410,000
46 Y BRACKET-RR BPR FASCIA Giá bắt ba đờ xốc sau trái                   762,000
47 Y BRACKET-RR BPR FASCIA Giá bắt ba đờ xốc sau phải                   762,000
48 Y BRACKET-RR PARK DIST CONT SEN Giá bắt cảm biến lùi                   122,000
49 Y BRACKET-RR PARK DIST CONT SEN Giá bắt cảm biến lùi                   122,000
50 Y BRACKET-RR PARK DIST CONT SEN Giá bắt cảm biến lùi                   122,000
51 Y BRACKET-RR PARK DIST CONT SEN Giá bắt cảm biến lùi                   122,000
52 Y Y BUCKLE ASM-P/SEAT BELT Ngàm khóa đai an toàn                   295,000
53 Y Y BUCKLE ASM-P/SEAT BELT Ngàm khóa đai an toàn                   439,000
54 Y Y BUMPER-HOOD Cao su đệm ca pô                     20,000
55 Y CABLE ASM-TEMP & AIR CONT Cáp điều khiển nhiệt độ công tắc điều hòa                   168,000
56 Y CAP-R/WDO WPR ARM FIN Ốp tay gạt mưa sau                     13,000
57 Y CARPET ASM-FLR PNL Lót sàn gầm xe                3,469,000
58 Y CHECK ASM-FRT S/D Dẫn hướng cửa trước trái                   141,000
59 Y CLADDING ASM-FRT LH DR S/D Ốp cửa trước trái                   887,000
60 Y CLADDING ASM-FRT RH DR S/D Ốp cửa trước phải                   887,000
61 Y CLADDING ASM-RR LH DR S/D Ốp cửa sau trái                   611,000
62 Y CLADDING ASM-RR RH DR S/D Ốp cửa sau phải                   611,000
63 Y CONDENSER ASM-A/C Giàn nóng                2,429,000
64 Y DOOR ASM-F/TNK FIL Cửa đổ xăng                   821,000
65 Y DOOR ASM-FRT SI Cửa trước trái              10,475,000
66 Y DOOR ASM-FRT SI Cửa trước phải              10,475,000
67 Y DOOR ASM-FRT SI Cửa trước trái              12,368,000
68 Y DOOR ASM-FRT SI Cửa trước phải              12,368,000
69 Y DOOR ASM-RR SI Cửa sau phải                9,752,000
70 Y DOOR ASM-RR SI Cửa sau trái                9,753,000
71 Y DOOR ASM-RR SI Cửa sau phải              11,894,000
72 Y DOOR ASM-RR SI Cửa sau trái              11,894,000
73 Y FAN ASM-ENG CLG Quạt két nước                2,626,000
74 Y FAN ASM-ENG CLG Quạt két nước                3,957,000
75 Y FAN ASM-ENG CLG Cụm quạt két nước                4,211,000
76 Y FASCIA-FRT BPR Ba đờ xốc trước (miếng dưới)                2,686,000
77 Y FASCIA-FRT BPR LWR Ốp ba đờ xốc trước phía dưới                3,472,000
78 Y FASCIA-FRT BPR UPR ba đờ xốc trước (nửa trên)                3,698,000
79 Y FASCIA-FRT BPR UPR Ba đờ xốc trước (nửa trên)                4,057,000
80 Y FASCIA-FRT BPR UPR Ba đờ xốc trước                4,573,000
81 Y FASCIA-RR BPR LWR Ba đờ xốc sau (miếng dưới)                2,343,000
82 Y FASCIA-RR BPR LWR Ba đờ xốc sau miếng dưới                2,925,000
83 Y FASCIA-RR BPR UPR Ba đờ xốc sau (miếng trên)                4,900,000
84 Y FENDER ASM-FRT Tai xe trái                2,428,000
85 Y FENDER ASM-FRT Tai xe phải                2,428,000
86 Y FENDER-FRT Tai xe trái                2,315,000
87 Y FENDER-FRT Tai xe phải                2,315,000
88 Y FINISHER-FRT BPR Nẹp ba đờ xốc trước                   913,000
89 Y FINISHER-FRT BPR GRL Nẹp mặt ca lăng                1,275,000
90 Y GATE ASM-LIFT Cửa hậu                9,122,000
91 Y GATE ASM-LIFT Cửa hậu              12,280,000
92 Y GATE ASM-LIFT Cửa hậu              11,535,000
93 Y GLASS ASM-O/S RR VIEW MIR Mặt gương trái                   162,000
94 Y GLASS ASM-O/S RR VIEW MIR Mặt gương phải                   162,000
95 Y GRILLE ASM-RAD Mặt ca lăng                3,035,000
96 Y GRILLE-FRT BPR FASCIA LOWER Mặt ca dưới                   397,000
97 Y GRILLE-FRT BPR FASCIA LOWER Mặt ca dưới                   798,000
98 Y GRILLE-RAD UPR Mặt ca lăng                5,181,000
99 Y GUIDE-TMG CHAIN Dẫn hướng cam                     76,000
100 Y HANDLE ASM-L/GATE O/S Tay mở cửa hậu                   664,000
101 Y Y HANDLE-FRT S/D O/S Tay mở cửa ngoài sau trái                   217,000
102 Y Y HANDLE-FRT S/D O/S Tay mở cửa ngoài sau phải                   217,000
103 Y HEADLAMP ASM Đèn pha trái                6,337,000
104 Y HEADLAMP ASM Đèn pha phải                6,337,000
105 Y HEADLAMP ASM Đèn pha trái                9,049,000
106 Y HEADLAMP ASM Đèn pha phải                9,049,000
107 Y HEADLAMP ASM Đèn pha trái                9,745,000
108 Y HEADLAMP ASM Đèn pha phải                9,745,000
109 Y HEADLAMP ASM Đèn pha trái              18,181,000
110 Y HEADLAMP ASM Đèn pha phải              18,181,000
111 Y HINGE ASM-FNT S/D LWR Bản lề cửa trước phải phía dưới                   289,000
112 Y HINGE ASM-FNT S/D LWR Bản lề cửa trước trái phía dưới                   289,000
113 Y HINGE ASM-FRT S/D UPR Bản lề cửa trước phải phía trên                   287,000
114 Y HINGE ASM-FRT S/D UPR Bản lề cửa trước trái phía trên                   287,000
115 Y HINGE ASM-HOOD Bản lề ca pô trái                   322,000
116 Y HINGE ASM-HOOD Bản lề ca pô phải                   322,000
117 Y HOOD ASM Nắp ca pô              10,572,000
118 Y HOOD ASM Nắp ca pô              12,330,000
119 Y HOOK-R/WDO TR FIN PNL Nẫy mở khóa cốp sau                     10,000
120 Y HOUSING-O/S RR VIEW MIR Gáo gương trái                   207,000
121 Y Y INSERT-FRT LIC PLT EMB Lô gô trước                   184,000
122 Y LAMP ASM-FRT FOG Đèn gầm trước                1,186,000
123 Y LAMP ASM-FRT FOG Đèn gầm trước                1,186,000
124 Y LAMP ASM-FRT FOG Đèn gầm trái                1,466,000
125 Y LAMP ASM-FRT FOG Đèn gầm phải                1,466,000
126 Y LAMP ASM-FRT SI T/SIG Xi nhan gương trái                   333,000
127 Y LAMP ASM-FRT SI T/SIG Xi nhan gương phải                   333,000
128 Y LAMP ASM-FRT SI T/SIG Xi nhan gương trái                   496,000
129 Y LAMP ASM-FRT SI T/SIG Xi nhan gương phải                   496,000
130 Y LAMP ASM-RR FOG Đèn gầm trái                1,046,000
131 Y LAMP ASM-RR FOG Đèn gầm phải                1,061,000
132 Y LAMP ASM-RR FOG Đèn gầm sau phải                   938,000
133 Y LAMP ASM-RR FOG Đèn gầm sau trái                1,283,000
134 Y LAMP ASM-TAIL(BODY SI) Đèn hậu ngoài trái                2,124,000
135 Y LAMP ASM-TAIL(BODY SI) Đèn hậu ngoài phải                2,124,000
136 Y LAMP ASM-TAIL(BODY SI) Đèn hậu ngoài trái                5,889,000
137 Y LAMP ASM-TAIL(BODY SI) Đèn hậu ngoài phải                5,889,000
138 Y LAMP ASM-TAIL(BODY SI) Đèn hậu ngoài trái                5,600,000
139 Y LAMP ASM-TAIL(BODY SI) Đèn hậu ngoài phải                5,600,000
140 Y LAMP ASM-TAIL(LID SI) Đèn hậu trong trái                1,606,000
141 Y LAMP ASM-TAIL(LID SI) Đèn hậu trong phải                1,606,000
142 Y LAMP ASM-TAIL(LID SI) Đèn hậu trong trái                2,792,000
143 Y LAMP ASM-TAIL(LID SI) Đèn hậu trong phải                2,792,000
144 Y LAMP ASM-TAIL(LID SI) Đèn hậu trong trái                3,171,000
145 Y LAMP ASM-TAIL(LID SI) Đèn hậu trong phải                3,171,000
146 Y LINER ASM-FRT W/H Giá bắt chắn bùn lòng tai xe trước trái                   439,000
147 Y LINER ASM-FRT W/H Giá bắt chắn bùn lòng tai xe trước phải                   439,000
148 Y LINER ASM-FRT W/H Chắn bùn lòng tai xe trước trái                   534,000
149 Y LINER ASM-FRT W/H Chắn bùn lòng tai xe trước phải                   534,000
150 Y LINER ASM-FRT W/H Chắn bùn lòng tai xe trước trái                   681,000
151 Y LINER ASM-FRT W/H Chắn bùn lòng tai xe trước phải                   681,000
152 Y LINER-RR W/H PNL FRT Chắn bùn sau trái (miếng trước)                   116,000
153 Y LINER-RR W/H PNL FRT Chắn bùn sau phải (miếng trước)                   116,000
154 Y LINER-RR W/H PNL RR Chắn bùn sau trái (miếng sau)                   172,000
155 Y MESH-FRT BPR FASCIA LWR Ốp cản dưới ba đờ xốc trước                1,668,000
156 Y MIRROR ASM-O/S RR VIEW Gương ngoài trái                2,046,000
157 Y MIRROR ASM-O/S RR VIEW Gương ngoài phải                2,046,000
158 Y MIRROR ASM-O/S RR VIEW Gương ngoài trái                1,904,000
159 Y MIRROR ASM-O/S RR VIEW Gương ngoài phải                1,904,000
160 Y MIRROR ASM-O/S RR VIEW Gương ngoài trái                2,073,000
161 Y MIRROR ASM-O/S RR VIEW Gương ngoài phải                2,073,000
162 Y MIRROR ASM-O/S RR VIEW Gương ngoài trái                2,970,000
163 Y MIRROR ASM-O/S RR VIEW Gương ngoài phải                2,970,000
164 Y MIRROR ASM-O/S RR VIEW Cụm gáo, xi nhan, mặt gương trái                2,965,000
165 Y MIRROR ASM-O/S RR VIEW Cụm gáo, xi nhan, mặt gương phải                2,965,000
166 Y MODULE ASM-INFL RST SEN & DIAGNC END Hộp điều khiển túi khí                1,893,000
167 Y MODULE-FRONT END Hộp điều khiển điện                1,744,000
168 Y MODULE-FRONT END Hộp điều khiển điện                2,343,000
169 Y MOLDING ASM-FRT WHL Ốp nhựa tai xe trước trái                   286,000
170 Y MOLDING ASM-FRT WHL Ốp nhựa tai xe trước phải                   286,000
171 Y MOLDING ASM-RR WHL Nẹp tai xe sau phải                   222,000
172 Y MOLDING ASM-RR WHL Ốp nhựa tai xe sau trái                   263,000
173 Y MOLDING ASM-S/D SILL Ốp ba bô lê trái                1,294,000
174 Y MOLDING ASM-S/D SILL Ốp ba bô lê phải                1,294,000
175 Y PANEL -AIR INL GRL Tấm thu gió gầm xe                   775,000
176 Y PANEL ASM-FRT S/D TR Táp luy cửa trước trái                3,114,000
177 Y PANEL ASM-I/P CTR TR Ốp giữa táp lô                   534,000
178 Y PANEL ASM-L/GATE LWR